Van een GezondDorp naar een Gezond Land

Er waart nog een virus door Nederland, een gezondheidsvirus. Steeds meer mensen beseffen dat ze weerbaarder en gelukkiger worden als ze aan hun gezondheid werken. In steden en dorpen bloeien initiatieven op om samen vitaler te worden. De overheid ondersteunt dat met een Preventieakkoord en GROZ-fieldlabs.

Eigen regie en leefstijlverbetering van de bewoners

Uitgangspunten van Gezond Land zijn de eigen regie en leefstijlverbetering van de bewoners. Het programma wordt in co-creatie met bewoners, zorgverleners en andere betrokkenen vormgegeven. Samen ontwikkelen we tools voor een community-aanpak van gezondheidsverbetering.

Gezond Land helpt ook jouw regio

In veel gemeenten zijn nu initiatieven om te starten met implementeren van het preventieakkoord. Echter hoe pak je dat aan? Er zijn veel lokale initiatieven die langs of los van elkaar werken. Hoe kom je nu tot een gezamenlijke aanpak met goede en meetbare resultaten?

Wij helpen u met een innovatieve e-Health oplossing. Ook helpen wij u bij het inrichten en het leveren van content op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wim Tilburgs
wim@jeleefstijlalsmedicijn.nl
06 42 44 22 25

Verbinden van het sociaal domein aan de leefstijlgeneeskunde

GezondLand is een gezamenlijk initiatief van organisaties die al jaren leiders waren op het gebied van leefstijlgeneeskunde, burgerparticipatie, het opzetten van community-platforms en e-Health.

Bouwstenen

Een succesvolle implementatie heeft een aantal aandachtsgebieden waarbij wij u kunnen ondersteunen.

 • Bouwsteen samenwerken
 • Bouwsteen lerend vermogen
 • Bouwsteen Data/ICT
 • Bouwsteen monitoring
 • Bouwsteen bekostiging

Wie zijn we

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn
Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft inmiddels jarenlang ervaring met gezondheidsverbetering door leefstijlverandering. Ervaringsdeskundigen vanuit diverse chronische aandoeningen zijn projectleiders van de community’s. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met deskundigen op het gebied van leefstijl en leefstijlgeneeskunde. We werken nauw samen met partners als Livestyle4health en TNO en zijn een kenniscentrum voor gezondheidsverbetering door leefstijlverandering

Stichting GezondDorp
GezondDorp is in 2016 opgericht door sportarts Hans van Kuijk en huisarts Norbert van den Hurk. Beiden opgegroeid en woonachtig in Leende.
Stichting GezondDorp streeft naar een samenleving waarin we op een vitale manier oud worden!
Samen met buurtbewoners, de lokale/regionale micro-economie, scholen, sportverenigingen, overheden en zorgverleners een wereld creëren, waarin we opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Het terugdringen van welvaartsziekten zijn daarbij gevolgen, denk hierbij aan obesitas, diabetes mellitus type 2 en hypertensie. Voor de gezondheidszorg resulteert dat in minder medicatie en minder complicaties, dus minder kosten!

Wikiwijk Communityplatform
Een plek waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen vinden voor het delen van informatie, voor onderlinge communicatie en allerlei vormen van samenwerking. 

Quli
Quli is een PGO. PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving.
Een PGO is een systeem waarin je je eigen zorggegevens kunt registreren. Je kunt ook je gegevens die geregistreerd staan bij je huisarts of zorgorganisatie inzien en opslaan.

Quli is nog meer


Naast het ophalen van je zorggegevens kun je nog meer met Quli.

 • Metingen
  Je zet zelf informatie in Quli. Bijvoorbeeld je gewicht of bloeddruk.
 • Contacten
  Je kiest zelf met wie je contact wil hebben in Quli.
 • Metingen
  Je zet zelf informatie in Quli. Bijvoorbeeld je gewicht of bloeddruk.
 • Berichten
  Je stuurt en ontvangt berichten met je contactpersonen.
 • Toegang
  Je kunt je zorggegevens delen met andere mensen. Dan kunnen andere mensen je zorggegevens lezen. Je kiest zelf met wie je de zorggegevens deelt.

Quli is veilig

Alles wat in Quli staat, is veilig. Veilig betekent dat niemand anders je zorggegevens kan zien zonder je toestemming.
Er zijn in Nederland strenge regels voor de veiligheid van een PGO. Quli houdt zich aan deze regels.

Met Quli hou je de controle over je eigen zorggegevens

Waar zijn we nu actief

Steden en wijken waar Wikiwijk actief is

Eindhoven:

Brainport Vitaal https://www.wikiwijk.nl/brainport-vitaal

Met daarin onder andere de wijken / gemeenten:

Achtse Barier

Son en Breugel

Helmond

Gezond Helmond