Van een GezondDorp naar een Gezond Land

Er waart nog een virus door Nederland, een gezondheidsvirus. Steeds meer mensen beseffen dat ze weerbaarder en gelukkiger worden als ze aan hun gezondheid werken. In steden en dorpen bloeien initiatieven op om samen vitaler te worden. De overheid ondersteunt dat met een Preventieakkoord en GROZ-fieldlabs.

Eigen regie en leefstijlverbetering van de bewoners

Uitgangspunten van Gezond Land zijn de eigen regie en leefstijlverbetering van de bewoners. Het programma wordt in co-creatie met bewoners, zorgverleners en andere betrokkenen vormgegeven. Samen ontwikkelen we tools voor een community-aanpak van gezondheidsverbetering.

Gezond Land helpt ook jouw regio

In veel gemeenten zijn nu initiatieven om te starten met implementeren van het preventieakkoord. Echter hoe pak je dat aan? Er zijn veel lokale initiatieven die langs of los van elkaar werken. Hoe kom je nu tot een gezamenlijke aanpak met goede en meetbare resultaten?

Wij helpen u met een innovatieve e-Health oplossing. Ook helpen wij u bij het inrichten en het leveren van content op het gebied van de leefstijlgeneeskunde. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wim Tilburgs
wim@jeleefstijlalsmedicijn.nl
06 42 44 22 25

Verbinden van het sociaal domein aan de leefstijlgeneeskunde

GezondLand is een gezamenlijk initiatief van organisaties die al jaren leiders waren op het gebied van leefstijlgeneeskunde, burgerparticipatie, het opzetten van community-platforms en e-Health.

Bouwstenen

Een succesvolle implementatie heeft een aantal aandachtsgebieden waarbij wij u kunnen ondersteunen.

  • Bouwsteen samenwerken
  • Bouwsteen lerend vermogen
  • Bouwsteen Data/ICT
  • Bouwsteen monitoring
  • Bouwsteen bekostiging

Wie zijn we

Stichting Je Leefstijl Als Medicijn
Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft inmiddels jarenlang ervaring met gezondheidsverbetering door leefstijlverandering. Ervaringsdeskundigen vanuit diverse chronische aandoeningen zijn projectleiders van de community’s. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met deskundigen op het gebied van leefstijl en leefstijlgeneeskunde. We werken nauw samen met partners als Livestyle4health en TNO en zijn een kenniscentrum voor gezondheidsverbetering door leefstijlverandering

Stichting GezondDorp
GezondDorp is in 2016 opgericht door sportarts Hans van Kuijk en huisarts Norbert van den Hurk. Beiden opgegroeid en woonachtig in Leende.
Stichting GezondDorp streeft naar een samenleving waarin we op een vitale manier oud worden!
Samen met buurtbewoners, de lokale/regionale micro-economie, scholen, sportverenigingen, overheden en zorgverleners een wereld creëren, waarin we opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Het terugdringen van welvaartsziekten zijn daarbij gevolgen, denk hierbij aan obesitas, diabetes mellitus type 2 en hypertensie. Voor de gezondheidszorg resulteert dat in minder medicatie en minder complicaties, dus minder kosten!

Waar zijn we nu actief

Samenwerking met 2Diabeat

In #GezondHelmond zijn we gestart met een de samenwerking met het landelijke programma 2Diabeat. Ook dat programma heeft als doelstelling om Nederland gezonder te maken via een aanpak in de wijken en dorpen van Nederland.

Inmiddels is deze samenwerking uitgebreid en zijn we inmiddels actief of in gesprek met wijken in 40 gemeenten in Nederland

2diabeat doe met ons mee